TRAFIKSKADOR OCH PERSONSKADEREGLERING

Skador i trafiken regleras genom Trafikskadelagen. Trafikskadelagen gäller för skada i följd av trafik med motordrivet fordon.

Den som lider personskada till följd av biltrafik har alltid rätt till trafikskadeersättning genom bilförsäkringen. Den vanligaste personskadan uppkommen i trafik är idag pisksnärtskadan, s.k. whiplash.

För många människor innebär en whiplashskada ett förändrat liv med många inskränkningar i vardagen. Förutom besvär i nacke och rygg, kan besvär uppkomma såsom, minnes- och koncentrationssvårigheter, huvudvärk, dimsyn, tinnitus, domningar och utstrålningar, nedstämdhet, humörsvängningar etc.

Whiplashskador tar ofta lång tid att reglera hos försäkringsbolagen och uppfattas av många skadelidande som mycket påfrestande och långdragna. Vi har mer än 25 år erfarenhet av personskadereglering avseende dessa skador och har företrätt hundratals trafikskadade gentemot deras försäkringsbolag. Byråns grundare Lena Ekman-Joo har tidigare suttit flera år i Trafikskadenämnden, varför samtliga byråns medarbetare har en gedigen kunskap inom området.

 

För den som är intresserad av området rekommenderar vi ett besök på följande webbadress: www.whiplashinfo.se