ARBETSRÄTT

Såväl arbetsgivare som arbetstagare vänder sig till oss med arbetsrättsliga frågor, uppkomna konflikter på arbetsplatsen eller för hjälp med bedömning av anställningsavtal.

Våra klienter får hjälp med såväl förebyggande åtgärder, förhandlingshjälp och rådgivning som processer i domstol samt skiljeförfaranden.

Vi har mer än 25 års erfarenhet av arbetsrättsliga processer och varje år åtar vi oss ett stort antal arbetsrättsliga ärenden.

Arbetsgivare

Klicka här för mer information om vad vi kan hjälpa Dig som är arbetsgivare med.

Arbetstagare

Klicka här för mer information om vad vi kan hjälpa Dig som är arbetstagare med.