AFFÄRSJURIDIK

Vi på Advokatfirman ATHENA AB arbetar med följande områden inom affärsjuridiken:

Svensk köprätt

Läs mer om svensk köprätt

Fastighetsrätt

Läs mer om fastighetsrätt

Arbetsrätt

Läs mer om arbetsrätt

Skadeståndsrätt

Läs mer om skadeståndsrätt

Vi bistår med rådgivning, förhandling och upprättande av avtal inom alla områden.

Vi biträder våra klienter vid processer och skiljedomsförfaranden.

Ni är välkomna att kontakta oss om Ni önskar vårt biträde.