Välkommen till Advokatfirman ATHENA AB!

Vi vänder oss såväl till företag, organisationer och föreningar som till Dig som är privatperson.

Advokatbyrån grundades 1993 och våra medarbetare är utbildade inom samtliga rättsområden byrån arbetar med.

Inom arbetsrätten arbetar vi huvudsakligen med rådgivning, förhandlingar, tvistelösning och processer kring anställningsavtal, sekretessklausuler, konkurrensklausuler, omplaceringar, uppsägningar, avskedanden, turordnings-/företrädesrätts-/diskrimineringsfrågor, företagshemligheter, företagsöverlåtelser, förhandlingar med fackförbund m.m. Vi biträder även företag, organisationer och föreningar med personalfrågor, arbetsmiljöfrågor samt organisatoriska åtgärder.

Inom skadeståndsrätten arbetar vi huvudsakligen med rådgivning, förhandlingar och tvistelösning och processer kring trafikskador (s.k. whiplashskador) och personskadereglering, olovlig trädfällning, utomobligatorisk skadeståndsrätt samt skadestånd i anledning av avtalsbrott. Vi åtar oss även målsägandebiträdesuppdrag.

Inom fastighetsrätten arbetar vi huvudsakligen med rådgivning, förhandlingar och tvistelösning och processer kring fel i fastigheter (vanligtvis s.k. dolda fel) och bostadsrätter. 

Inom affärsjuridiken arbetar vi huvudsakligen med rådgivning, förhandlingar och tvistelösning och processer inom arbetsrätt, företagshemligheter, fel i kommersiella fastigheter, kommersiell skadeståndsrätt samt avtalsrätt. 

Vår verksamhet bygger på ett gediget kunnande och en mångårig erfarenhet inom respektive rättsområde vilket borgar för bästa möjliga resultat för våra klienter. Våra medarbetare utbildas kontinuerligt vilket gör att vi ständigt håller våra kunskaper uppdaterade.
 

Vi hjälper Er att ansöka om rättsskydd genom Er företagsförsäkring/hemförsäkring. Om rättsskydd beviljas står Ert försäkringsbolag för delar av de kostnader Ni har för oss.

Vår verksamhet följer de regler och riktlinjer som fastställs av Sveriges Advokatsamfund. Trohet, lojalitet, oberoende och sekretess är våra kärnvärden.

Ni är välkomna att kontakta oss när Ni är i behov av erfarna och professionella juridiska rådgivare som undantagslöst står vid Er sida.